top of page
  • Writer's pictureKristina Lang

“The things you can see only when you slow down.” / “Stvari koje možeš vidjeti samo kad usporiš”

When I read, it is not only what is written that matters to me, but also it is very important to me who wrote what I read or plan to read. For example, I like to read science when it is written by scientists, read psychology when it is written by psychologists, doctors and scientists. But I do not follow these rules blindly. For example, a book on reincarnation and hypnosis, written by a psychiatrist, I flatly refused to read, even though I was sorry to disappoint a friend. She wanted to share that experience with me, and I hope we will find something else, that we both will be interested in, and that we will read together.


Recently, another friend told me that she was reading a book called "Things You Can Only See When You Slow Down," written by Zen Buddhist teacher and former Buddhist monk Haemin Sunim. I liked the title at first, I googled a bit and decided to buy the book. The book has about two hundred pages and is very easy to read, so it can be read in about 4ish hours or less. It is very nice and many people can find themselves in it, so it is not surprising that it was sold in more than 3 million copies. Here I have singled out some quotes that caught my eye. My Sara, who studies neuroscience, said she doesn’t like books like this, but after reading my text she might change her mind.


Page 21

“With love in our hearts,

we find even the most mundane things sacred and

beautiful.

With love in our hearts,

we become kinder and gentler, even to complete

strangers.

Without love in our hearts,

we find the world meaningless and random.

Without love in our hearts,

we become strangers even to our family and friends.”


Kristina: Why do I love that I am in love? Because with love in my heart it is easier and more beautiful to live.


Page 195

“When you share your problems with your friends,

you do not expect them to have the solutions.

You are just grateful they are there for you

and willing to listen.”


Kristina: I am infinitely grateful to all of you who read my texts. I know that for the taste of some people they may be too personal and too sincere. But somehow over the years I have concluded that people will understand everything, only if I explain it well.


Page 189

“Do not let people’s opinions of you determine

who you are.

Instead of worrying about what others think,

Devote yourself to your dreams.”


Kristina: This blog is proof that I came to this conclusion before I read the book by Haemin Sunim 😊


Page 49

“When people who don’t know you well admire you,

they are seeing their projected illusion,

not your real self.

In contrast, when people who know you well respect you,

It is probably because you deserve it.”


Kristina: Having friends around who know me well after all troubles that life brought me is my biggest achievement.


Page 152


“Love needs to be balanced.

If you like him more than he likes you,

give him time and space to catch up.

It is important to hold back your emotions

when your feelings are not in balance with him.”


Love

Kristina


Tuesday, June 1st, 2021
Tuesday, June 1st, 2021


“Stvari koje možeš vidjeti samo kad usporiš”

Kad čitam tekst, nije mi važno samo ono što je napisano, jako mi je važno tko je napisao ono što čitam ili planiram pročitati. Primjerice, volim čitati tekstove iz znanosti kad su ih napisali znanstvenici, tekstove iz psihologije kad su ih napisali psiholozi, liječnici ili znanstvenici, tekstove o prehrani kad su ih napisali nutricionisti itd. Ali ne slijedim slijepo to pravilo. Na primjer, knjigu o reinkarnaciji i hipnozi, koju je napisao jedan psihijatar sam glatko odbila pročitati, iako mi je bilo žao što sam time razočarala prijateljicu. Ona je to iskustvo željela podijeliti sa mnom I ja se nadam da ćemo naci nešto drugo, što ce obije zanimati i što ćemo zajedno čitati.

Nedavno mi je druga prijateljica rekla da čita knjigu pod nazivom "Stvari koje možeš vidjeti samo kad usporiš", koju je napisao učitelj zen budizma i bivši budistički svećenik Haemin Sunim. Naslov mi se odmah svidio, malo sam poguglala i odlučila kupiti knjigu. Knjiga ima dvjestotinjak stranica i vrlo je jednostavna za čitanje, pa se može pročitati za otprilike 4-5 sati I prevedena je na hrvatski. Vrlo je simpatična i mnogi se mogu pronaći u njoj, pa ne čudi što je prodana u više od 3 milijuna primjeraka. Ovdje sam izdvojila nekoliko citata koji su mi zapeli za oko. Moja Sara, koja studira neuroznanost, rekla je da ne voli takve knjige, ali nakon što pročita moj tekst možda se predomisli.


21. stranica

“S ljubavlju u našim srcima,

nalazimo čak i najobičnije stvari svetima i

lijepima.

S ljubavlju u srcu,

postajemo ljubazniji i nježniji, čak i potpunim

strancima.

Bez ljubavi u našim srcima,

svijet se čini besmislen i slučajan.

Bez ljubavi u našim srcima,

postajemo stranci čak i svojoj obitelji i prijateljima."


Kristina: Zašto volim što volim? Zato što je uz ljubav u srcu lakše I ljepše živjeti.


195. stranica

“Kada svoje probleme podijelite s prijateljima,

Ne očekujete da će oni imati rješenja.

Samo ste zahvalni što su tu za vas

I voljni slušati. "


Kristina: Beskrajno sam vam zahvalna, svima vama koji čitate moje tekstove. Znam da su za ukus nekih ljudi možda isuviše osobni I preiskreni. Ali nekako sam sa godinama došla do zaključka da će ljudi sve razumijeti, samo ako im dobro objasnim.


189. stranica

“Ne dopustite da mišljenja ljudi o vama određuju

tko ste.

Umjesto da brinete o tome što drugi misle,

Posvetite se svojim snovima."Kristina: Ovaj blog je dokaz da sam do toga zaključka došla prije nego sam pročitala knjigu Haemin Sunima 😊


49. stranica


"Kad vam se dive ljudi koji vas ne poznaju dobro,

oni vide svoju projiciranu iluziju,

ne vaše stvarno ja.

Nasuprot tome, kad vas poštuju ljudi koji vas dobro poznaju,

To je vjerojatno zato što to zaslužujete. "


Kristina: Moje najveće postignuće su moji prijatelji koji me dobro poznaju i još u uz mene, nakon svih nevolja koje mi je život donio.


152. stranica


“Ljubav treba biti uravnotežena.

Ako se on vama sviđa više nego vi njemu,

dajte mu vremena i prostora da vas sustigne.

Važno je suzdržati osjećaje

kad vaši osjećaji nisu u ravnoteži s njegovim. "


S ljubavlju,

Kristina


Utorak, 1. lipnja 2021.

127 views0 comments

Comments


bottom of page