top of page
  • Writer's pictureKristina Lang

A side effect of Covid infection is death/Nuspojava infekcije Covidom je smrt

Updated: Mar 7, 2022

About 50 million people have been vaccinated in the UK so far and 9 out of 10 people over the age of 12 have received at least one dose of the vaccine. The third dose of the vaccine, also called the booster, is already underway and 30 million people meet the criteria for this booster. These are all people over the age of 50, people with chronic diseases, people in nursing homes as well as those who care for them, and health workers.

The vaccine has very effectively slowed down the pandemic in the UK as well as in some parts of the world, but unfortunately not everywhere equally. Dr Chris Smith, a virologist at the University of Cambridge, says:

“It is not over anywhere until is over in every corner of the world. Otherwise, it would just come roaring back from the place where is started. Do not forget this began with a handful of cases in one corner of one country, in one city, this is Wuhan in China. And then links to the entire world. This is a global problem and needs a global solution. One must not take their eye from the ball here as it would be very easy to unstitch the good work we have done so far, if it turns out that with time we do loose immunity”

Unfortunately, the situation in Croatia is not as good as in the UK. Vaccination is lower and people are suspicious about vaccine side effects. It has spread so much that, unfortunately, there are those among my friends who have still not been vaccinated against covid. It seems that the campaign to promote vaccines in Croatia was obstructed by some “experts” who spoke publicly against vaccines and thus confused people further.

One of the people who very effectively promoted the vaccine in Croatia is the Croatian First Lady, epidemiologist Dr Sanja Music Milanovic.

Croatian first lady Dr Sanja Music Milanovic

Sanja also says "Croats are among the worst in Europe in terms of vaccinations."

My ex-husband has been working all his life designing new drugs in pharmaceutical companies in Croatia and the UK. Here is what he said one morning to a dear friend from Croatia who was reviewing the side effects of the vaccine since she had contracted Covid and has antibodies:

"A few days ago, a study was published that vaccination provides consistently better protection against illness. Immunization gained by overcoming the illness is equivalent to one of two vaccination doses. There is no correlation between the number of antibodies from the disease and the side effects of vaccination. Side effects from Pfizer or Moderna vaccines are rare and boil down to fever that resolves quickly and efficiently with a single paracetamol. A side effect of Covid infection is death.”

If there is one friend who reads this blog and has not yet been vaccinated, I hope this influences their decision to get vaccinated as soon as possible.


Love

Kristina

Friday, November 12th, 2021


Nuspojava infekcije Covidom je smrt


U Verlikoj Britaniji je do sada procjepljeno oko 50 milijuna ljudi i 9 od 10 osoba starijih od 12 godina je dobilo barem jednu dozu cjepiva. Cjepivo trećom dozom, još nazvanom buster je već u tijeku i 30 milijuna ljudi zadovoljava kriterije za buster cjepivo. To su sve osobe starije od 50 godina, osobe sa kroničnim bolestima, osobe u domovima za skrb kao i oni koji se za njih brinu, zdrastveni radnici.

Cjepivo je vrlo efikasno usporilo pandemiju u Velikoj Britaniji kao i u nekim dijelovima svijeta, ali nažalost ne svugje podjednako. Dr Chris Smith, virolog sa Sveučlista iz Cambridga kaže:

“Nije gotovo nigdje dok nije gotovo u svakom kutku svijeta. U protivnom, samo bi se tutnjavom vratilo s mjesta odakle je počelo. Ne zaboravite da je ovo počelo s nekoliko slučajeva, u jednom kutku jedne zemlje, u jednom gradu, a to je Wuhan u Kini. A onda se proširilo na cijeli svijet. Ovo je globalni problem i potrebno mu je globalno rješenje. Ovdje se ne smije skidati pogled s lopte jer bi bilo vrlo lako poništiti dobar posao koji smo do sada obavili ako se pokaže da s vremenom gubimo imunitet.”

Nažalost situacija u Hrvatskoj nije podjednako dobra kao u Velikoj Britaniji. Procjepljenost je niža i ljudi su sumnjičavi, preispituju cjepivo i mnogi diskutiraju nuzpojave cijepljenja. To se toliko proširilo da nažalost i medju mojim prijateljima ima onih koji se još nisu cijepili protiv covida. Čini se da je kampanija za promoviranje cjepiva u Hrvatskoj bila opstruirana nekim “stručnjacima” koji su u javnosti govorili protiv cjepiva i na taj su način zbunili ljude dodatno.

Jedna od osoba koja je vrlo efikasno promovirala cijepljenje u Hrvatskoj je Hrvatska prva dama, liječnik, epidemiolog Dr Sanja Music Milanovic. Sanja također kaže “Hrvati su u cijepljenju medju najgorima u Evropi.”

Moj bivsi suprug čitav zivot radi na dizajniranju novih lijekova u farmaceutskim kompanjama u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji. Evo što jedno jutro poručio dragoj prijateljici iz Hrvatske koja je preispitivala nuzpojave cjepiva obzirom da je preboljela Covid i ima antitijela:

“Pred par dana izašla je studija da cijepljenje pruža konzistentno bolju zaštitu od preboljenja. Preboljenje je kod prvog cijepljenja ekvivalentno jednoj od dvije doze cijepljenja. Ne postoji korelacija između količine antitijela od preboljenja i nuspojave cijepljenja. Nuspojave od Pfizer or Moderna cjepiva su rijetke i svode se na povišenu temperature koja se brzo i efikasno sredi sa jednim paracetamolom. Nuspojava kod infekcije Covidom je smrt.”

Ako ima i jedan prijatelj koji čita ovaj blog, a još se nije cijepio, nadam se da ce to uciniti sto je skorije moguće.


S ljubavlju,

Kristina

Petak, 12. studenog 2021.

152 views0 comments

Comments


bottom of page