top of page
  • Writer's pictureKristina Lang

One ordinary happy year, 2023/Jedna obična sretna godina, 2023.

Another year is coming to an end and somehow, we spontaneously turn around and sum up what happened and how we felt. In the course of the previous year, my daughter obtained her master's degree in Bioscience. Her successes are first and foremost hers, but as a mother, I am proud of them and see them as my personal happiness and success. I raised a wonderful young woman who walks through life bravely and independently makes decisions and chooses her own path. After her master's degree in a distant city, she returned to our home, and her return and our closeness make me infinitely happy.

In the past year, I travelled a bit more than usual. I would especially like to single out my visit to Petra, Jordan, which is one of the 7 wonders of the world, and after visiting it, I understand why. In addition to Petra, I visited Amman, which is significantly different from any city I've seen so far, and I wouldn't say that it conquered me with its beauty, but with its size and impressiveness. A little later in the year, I visited Bulgaria and Sofia, where I met my dear friend Dr. Anna Yankova, and it was a memorable gathering. On two occasions I summered on the Croatian Adriatic with my daughter and brother and those days brought me joy because wherever I go, I always return to our sea. Our warm, clear and clean sea and charming places and towns by the sea provide a wonderful vacation that completes the whole year.

On the business side, the year was also successful, and the Facility I lead received two new instruments. In my work, I have trained at least fifty scientists in the use of mass spectrometry, and that part of my work is particularly fulfilling. These are selected and successful young people who come to Cambridge from all over the world, and working with them is a kind of reward. Coffee and lunches with colleagues are also very dear to me.

This is already the fourth year in a row that I write and maintain my blog. In the circle of my followers on this blog, I gathered friends from different periods of life. I often get comments on the blog and privately and it always makes me happy when my friends like my poem or article for one reason or another.

I have friends in Cambridge, my Ljiljana, Yuliya, Anthony, Lolita, Mara, Matea, Irina, Nigel, Bruno, Ana and Peđa. Our gatherings complete our lives and bring joy.

And so, the end of the year is on the doorstep. When I add up and subtract everything, I can't complain about the year that is ending and I look forward to the year to come.

 

Kristina

 

Saturday, December 23rd, 2023

Jedna obična sretna godina, 2023.

 

Još jedna godina se primiče kraju i nekako spontano se okrenemo i zbrojimo što se dešavalo i kako je prošla. U toku te prethodne godine moja je kćer magistrirala Biološke znanosti. Njezini su uspjesi prije svega njezini, ali ja se kao mama sa njima ponosim i doživljavam ih kao svoju osobnu sreću i uspjeh. Odgojila sam jednu divnu mladu ženu koja kroz život kroči hrabro i samostalno donosi odluke i bira svoj put. Nakon magisterija u udaljenom gradu vratila se u naš dom i taj me njezin ponovni dolazak i naša bliskost čine beskrajno sretnom.

U protekloj sam godini i putovala nešto više nego obično. Posebno bi izdvojila posjetu Jordanskoj Petri koja se ubraja u 7 svjetskih čuda i nakon što sam je posjetila razumijem i zašto. Pored Petre posjetila sam Amman koji se bitno razlikuje od bilo kojeg grada što sam do sada vidjela i nebih rekla da me osvojio ljepotom vec veličinom i upečatljivošću. Nešto kasnije u godini posjetila sam Bugarsku i Sofiju u kojoj sam se našla sa dragom prijateljicom Dr. Annom Yankovom i to je bilo jedno druženje za pamćenje. U dva navrata sam ljetovala na hrvatskom Jadranu sa mojom kćeri i bratom i ti su mi dani donijeli radost jer kamo god pošla našem se moru uvijek vraćam. Naše toplo, bistro i čisto more i šarmantna mjesta i gradići uz more pružaju divan odmor koji upotpunjuje čitavu godinu.

Sa poslovne strane godina je isto bila uspješna i labaratoriji koji vodim je dobio dva nova instrumenta. U svom sam poslu obučila barem pedesetak znanstvenika u korištenju spektrometrije masa i taj me dio posla posebno ispunjava. Radi se o probranim i uspješnim mladim ljudima koji su u Cambridge stigli iz čitavog svijeta i rad sa njima je svojevrsna nagrada. Kave i ručkovi sa kolegama su mi isto veoma dragi.

Ovo je već četvrta godina za redom da održavam i pišem svoj blog. U krugu mojih pratioca na blogu okupila sam prijatelje iz različitih razdoblja života. Često dobivam komentare na blogu i privatno i uvijek me veseli kad se moja pjesma ili članak iz ovog ili onog razloga svide mojim prijateljima.

U Cambridgeu imam prijatelje, svoju Ljiljanu, Yuliyu, Anthoniya, Lolitu, Maru, Mateu, Irinu, Nigela, Brunu, Anu i Peđu. Nasa mi druženja upotpunjuju život i donose radost. 

I tako kraj godine je na pragu. Kad sve zbrojim i oduzmem ne mogu se žaliti na godinu koja je na isteku i veselim se godini koja dolazi.

 

Kristina

 

Subota, 23. prosinca 2023.

 

160 views0 comments

Comments


bottom of page