top of page
  • Writer's pictureKristina Lang

Interesting facts about my blog/Zanimljivosti o mom blogu

When I started writing this blog in May 2020, it was an objectively difficult period in which we sank into a dangerous pandemic. At that time, the vaccine had not yet been developed and a black cloud of uncertainty hung before all of us, in which our lives, and thus our survival, came into question. That May I had to stay at home and like most, work from home, but I felt that I needed something more. I wished that I could communicate with an exceptional man, dear to me, who was and remains unavailable to me every day, and therefore I decided to address him through open letters. As the blog developed, the number of my readers slowly grew and after a few months the blog changed from the form of letters to a blog of articles about life, history, literature, book and film reviews, and of course it was and remained a blog of poetry. My poems are especially important to me because when I start writing a poem, I never know in advance what will come out of me, and it often happens that I manage to translate my deepest emotions into words that my readers appreciate and often praise.

I thought you might be interested in where the blog has been read so far, which were the most read articles and poems, which were your favourites, so I made a small analysis, based on the statistics I get from the blog platform. I decided to search the period of the last year, and these are some of the highlighted conclusions:

So, by far the most read articles are the ones I wrote about the late Yugoslav president Josip Broz Tito. The first such article "The Five Loves of Josip Broz Tito" (published on November 22, 2021) in the last year had 395 readers with 493 views. Another article, again about Tito, entitled "The biggest state funeral in history - JB Tito" (published on May 8, 2022) had 191 visitors and was read 243 times in the past year.

At the very top of the readership, after these historical articles, are the interviews I published with people who were important to me for various reasons and whom I wanted to get to know all of you. The interview "Meet Dr Sanja Peric" (published on November 20, 2022) had 85 readers and 201 views. The second interview "Interview with psychiatrist Dr Anna Yankova (published on May 25, 2023) had 63 readers and 208 views.

Of the other articles, among the most read is "Midnight Christmas Mass and I" (published on December 25, 2022) with 69 readers and 165 visits. The article "How I met Don Branko Sbutega" (published on September 23, 2021) is still being read, and in the past year it had 35 readers with 46 views.

Two articles have 13 likes each, which is the highest number of likes I have ever received, namely: "Shakespeare plays in Cambridge" (published on July 25, 2022) and Eurovision nostalgia (published on February 26, 2023).

Of my poems, it is more difficult to single out the most read because it seems as if they have been read consistently over time. However, perhaps in terms of the number of readers, "In Love with an Englishman" (published on June 14, 2023) with 58 readers and 215 views, and "Somehow endlessly yours" (published on May 16, 2023) with 51 readers and 160 views can stand out. The poem that received the most likes, 13, is the poem "Once" (published on June 25, 2023) with 49 readers and 121 views.

In the last year, the number of visitors is, as expected, the largest from my two countries, 622 from Croatia and 225 from UK. The countries with a relatively large number of readers are Germany (73), Bosnia and Herzegovina (58), US (53), Serbia (41), Belgium (38), Singapore (31), Slovenia (26), Australia (21), Austria (20), the Netherlands (19), Spain (18), Denmark (12), and Canada (10).

With the number of readers 10 or less, there were many countries, and for some I was really surprised. For example, I didn't know exactly where Samoa was on the map, and someone from there was reading my blog. Here are some of the countries where the blog was read:

Ireland, South Korea, Mongolia, Japan, Thailand, Samoa, Bulgaria, Uruguay, China, Russia, New Zealand, Mexico, Malaysia, Lithuania, Estonia, Chile, Qatar, Slovakia, Czech Republic, Israel, France, Montenegro, Turkey, Hungary, Italy, India, Swiss, Mauritius, Kosovo, Luxemburg, Albania, Greece, Philippines.

I am happy that I have gathered a group of friends who are scattered all over the world on my blog. I am grateful for your interest and constant support.


Kristina

Sunday, July 23rd, 2023

Zanimljivosti o mom blogu


Kad sam svibnju 2020. počela pisati ovaj blog bilo je to objektivno teško razdoblje u kojem smo utonuli u opasnu pandemiju. U to vrijeme cjepivo još nije bilo razvijeno i pred svima nama se nadvio crni oblak neizvjesnosti u kojem su naši životi pa time i naš opstanak, došli u pitanje. Tog sam svibnja morala ostati kod kuće i poput većine, raditi od kuće, ali osjećala sam da mi treba još nešto. Poželila sam da svakodnevno mogu komunicirati sa jednim izuzetnim, meni dragim čovjekom koji mi je bio i ostao nedostupan i stoga sam mu se odlučila obraćati putem otvorenih pisama. Kako se blog razvijao, broj mojih čitaoca je polako rastao i nakon nekoliko mjeseci blog je iz forme pisama prešao u blog članaka o životu, povijesti, književnosti, reviziji knjiga i filmova, a naravno bio je i ostao blog poezije. Moje su mi pjesme posebno bitne jer kad krenem pisati neku pjesmu nikada unaprijed ne znam što će iz mene izaći i često se desi da uspijem svoje najdublje emocije pretočiti u riječi koje moji čitaoci cijene i nerijetko hvale.

Mislila sam da bi vas moglo zanimati gdje se do sada blog čitao, koji su bili najčitaniji članci i pjesme, koji su bili vama najdraži pa sam tako napravila malu analizu, baziranu na statistici koju dobijam iz platforme bloga.Odlučila sam pretražiti period od zadnjih godinu dana i ovo su neki od istaknutih zaključaka:

Dakle uvjerljivo najčitaniji članci su oni koje sam napisala o jugoslavenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu. Prvi takav članak “Pet ljubavi Josipa Broza Tita” (objavljen 22. studenog 2021.) u posljednjih godinu dana imao je 395 čitaoca sa 493 pregleda. Drugi članak, ponovo o Titu, pod nazivom “Najveći državni pogreb u pvijesti – JB Tito” (objavljen 8. svibnja 2022.) imao je 191 posjetioca i pročitan je 243 puta u proteklih godinu dana.

Na samom vrhu čitanosti, nakon ovih povjesnih članaka su intervijui koje sam objavila sa osobama koje su mi iz različitih razloga bile bitne i koje sam poželjela upoznati sa svima vama. Interviju “Upoznajte dr.sc. Sanju Peric” (objavljen 20. studenog 2022.) imao je 85 čitaoca i 201 pregled. Drugi interviju “Interviju sa psihijatrom Dr Annom Yankovom (objavljen 25. svibnja 2023.) imao je 63 čitaoca i pročitan je 208 puta.

Od ostalih članaka među najčitanijim je “Božićna misa polnoćka i ja” (objavljen 25. prosinca 2022.) sa 69 čitaoca I 165 posjeta. Članak “Kako sam upoznala don Branka Sbutegu” (objavljen 23. rujna 2021.) se još uvijek čita, a u protekloj godini imao je 35 čitaoca sa 46 posjeta.

Dva članka imaju po 13 lajkova, što je najveći broj lajkova koje sam ikada dobila, a to su: “Šekspirove predstave u Cambridgeu” (objavljen 25. srpnja 2022.) i Eurovizijska nostalgija (objavljen 26. veljače 2023.).

Od mojih pjesama teže je istaknuti najčitanije jer se čini kao da su tokom vremena konzistentno čitane. No, možda se po broju čitaoca mogu istaknuti “Zaljubljena u Engleza” (objavljena 14. lipnja 2023.) sa 58 čitaoca i 215 posjeta, “Nekako konacno tvoja” (objavljena 16. svibnja 2023.) sa 51 čitaocom i 160 posjeta. Pjesma koja je dobila najvise lajkova, 13, je pjesma “Jednom” (objavljena 25. lipnja 2023.) sa 49 čitaoca i 121 posjetom.

U posljednju godinu dana broj posjetioca je, po očekivanju, najveći iz moje dvije zemlje i to 622 iz Hrvatske i 225 iz Engleske. Zemlje sa relativno velikim brojem čitaoca su Njemačka (73), Bosna i Herzegovina (58), Amerika (53), Srbija (41), Belgija (38), Singapur (31), Slovenia (26), Australija (21), Austrija (20), Nizozemska (19), Španjolska (18), Danska (12), Kanada (10).

Sa brojem čitaoca 10 i manje našle su se brojne zemlje i za neke sam se zaista iznenadila. Ja na primjer nisam točno znala gdje se na zemljopisnoj karti nalazi Samoa, a netko je od tamo čitao moj blog. Evo neke od zemalja u kojima je blog čitan:

Irska, Južna Koreja, Mongolija, Japan, Tajland, Samoa, Bugarska, Urugvaj, Kina, Rusija, Novi Zeland, Meksiko, Malezija, Litva, Estonija, Čile, Katar, Slovačka, Češka, Izrael, Francuska, Crna Gora, Turska, Mađarska, Italija, Indija, Švicarska, Mauricius, Kosovo, Luxemburg, Albania, Grčka, Filipini.

Sretna sam što sam na svom blogu okupila grupu prijatelja koji su raspršeni svuda po svijetu. Zahvalna sam na vašem interesu i konstantnoj podršci.


Kristina


Nedelja, 23. srpnja 2023.

146 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page